Allt om personlig assistans

Others

Tjänsten personlig assistans är till för dig medfunktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan är i behov av personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig att kunna göra saker som du inte kunnat innan.Executive and Personal Assistance | Pepper Administrative Services, LLC |  Virtual Assistant NJ
Skulle det vara så att du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta del av assistansersättning. Några av de skälen som kan ge upphov till personlig assistans är exempelvis om du har problem med badrumsaktiviteter, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Dessa är några av skälen som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om mer hjälp som går att få https://assistansblogg.se/.
Är fallet att du faktiskt har dessa behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till att få personlig assistans, men det blir via en annan enhet som du ansöker om i den kommun du är bosatt i.
Hur får jag assistansersättning?
I det första steget, så behöver du ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du behöver hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. Efter att du har fått ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans.
Försäkringskassan berättar att de har en handläggningstid som ligger på ett par månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få hjälp med dina behov. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ettsvar som gör dig berättigad till ersättning. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har kostat innan dittsvar om personlig assistans.
Skulle det vara så att ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur din personliga assistans skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du istället väljer kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med det. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din personliga assistans. Skulle det vara så att du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av personal och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det innebär att du väljer att avsäga dig ansvar och har överlåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med vårdpersonal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Observera att för att få ta del av assistansersättning behöver du göra en ansökan om personligassistans innan du harfyllt 65 år. Om du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer dessvärre till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*